Poradenství, audity a projektové řízení

Řízení bezpečnosti informací

 • únik důvěrných informací
  => ztráta důvěry zákazníka
 • pokuty (GDPR)
 • omezení provozu firmy 
 • minimalizace rizik a ochrana důvěrných informací 
 • zavedení plánů obnovy a kontinuity podnikání 
 • ochrana všech systémů obsahující důležitá data
 • penetrační testy
 • příprava Vaší společnosti na ISO 27001 certifikaci
 • GDPR
 • TISAX
 • hacking
 • ztráta dat
 • důvody, hrozby.... rizika, dopady pro firmu 

IT a ekonomické informace

Nastavení systému reportingu

 • analýza informačních potřeb managementu
 • návrh reportingového balíčku – ukazatele, forma, grafika
 • efektivní konverze účetních dat do reportingu

Digitalizace oběhu účetních dokladů

 • návrh schvalovacích procesů a průvodce jejich digitalizací
 • nastavení interních elektronických podpisů
 • návrh řešení pro vytěžování dat

Business Intelligence

 • příprava datového skladu
 • zpracování dat z různých informačních systémů
 • příprava reportovací vrstvy
 • vytvoření reportů, dashboardů, kostek a portálů
 • automatizace distribuce reportů

Vedení projektů

Nabízíme Vám naše kapacity a zkušenosti v oblasti řízení projektů - od komplexních změn a migrací IT prostředí, přes implementace informačních systémů až po kompletní přípravu IT infrastruktury na zelené louce nebo pro Vaši novou pobočku.​

Používáme zejména metodiky PMI a PRINCE2, SCRUM případně  metodiky specifické pro dané systémy (např. SAP, Infor LN apod.)​

V rámci projektového managementu pak zajišťujeme nebo koordinujeme:

 • definici rozsahu (scope) projektu
 • vytvoření  zadávací a projektové dokumentace
 • organizaci výběrových řízení a  výběru subdododavatelů
 • vytvoření projektového plánu a koordinaci prací včetně vedení projektových porad a řídících výborů
 • návrh a realizace komunikačního plánu
 • příprava a sledování a rozpočtu
 • řízení kvality a rizik 

Licenční management


Analýza licenčního prostředí a návrh optimálního licenčního modelu v souladu s cíli společnosti:

 • CAPEX  vs. OPEX
 • Zařízení (PC) vs uživatel
 • Floating vs nodelock
 • Úspora nákladů

Prevence vysokých pokut při použití SW v rozporu s licenčním ujednáním.

Bezpečné zdroje instalací (viry, addware, malware).

Prevence porušování autorského práva zaměstnanci (např. detekce multimediálních souborů na HW).

Nástroje pro monitoring a správu nainstalovaného SW:

 • inventarizace licencí a nainstalovaného SW
 • zajištění dostupnosti licencí pro uživatele
 • analýza využití licencí => návrhy optimalizace licenčních poolů pro úsporu nákladů
 • správa licenčních a maintenance kontraktů

IT Service management


Nastavení IT processů dle mezinárodně uznávaných "Best Practice" ITIL.​

Incident management

 • obnovení normálního provozu v co nejkratším čase
 • minimalizace dopadu na business
 • zajištění nejlepší možné kvality a dostupnosti služeb​

Problem management

 • proaktivní předcházení incidentů
 • eliminace opakovaných incidentů
 • minimalizace dopadu výpadku služeb
 • analýza přesné příčiny vzniku výpadku

Change management

 • efektivní a rychlé řízení změn IT služeb
 • minimalizace počtu a dopadu výpadků spojených se změnou
 • implementace pouze skutečně potřebných změn

Release management

 • zpráva, plánování a kontrola implementace nových verzí softwaru a zákaznických prostředí
 • testování instalace nových verzí software a řízené nasazení do ostrého provozu

Integrace se zákazníky


Postaráme se Vám o analýzu, komunikaci a realizaci propojení do zákaznických sítí v oblastech:

 • automotive (VW Group - Škoda, VW, Audi, Seat, Lamborghini, BMW, Daimler, Zetor, TATRA)
 • engineering (STIHL, Linde)​ 

V oblasti samotné integrace Vám nabízíme:

 • návrh a realizace síťové infrastruktury dle standardů a požadavků zákazníka (poptávka síťové konektivity, Hardwaru nezbytného pro chod sítě a serveru, nastavení aktivních prvků - Firewall, Router, nastavení např.: VPN tunelu)
 • integrace prostředí do CAD aplikací (Catia, NX, Creo, SolidWorks)
 • zajištění vždy aktuálních SW nezbytných pro připojení/práci pro zákazníka
 • asistenci a koordinaci zákaznických auditů​

Samozřejmostí integrace je splnění a dodržení všech standardů a požadavků zákazníka.